ترامونتینا | سیخ کباب
زبان:     
سیخ کباب

کد کالا : ۲۶۴۲۲/۰۵۵      ۵۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۶۴۲۲/۰۶۵      ۶۵ سانتی متر


ساخته شده از استنلس استیل با دسته های چوبی

  • رنگ:
    .....
  • اندازه:
    55 - 65 سانتی متر
  • تاریخ:
    17 تیر 1393
سیخ کباب