ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۴۶۴۶/۰۸۷

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    17.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو آشپزی