ترامونتینا | چاقو گوشت
زبان:     
چاقو گوشت

کد کالا : ۲۴۴۷۱/۱۸۵

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو گوشت