ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۴۲۱۱/۰۰۶          ۲۰ سانتی متر  


کد کالا : ۲۴۲۱۱/۰۰۸          ۲۵ سانتی متر  

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    20 - 25 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو آشپزخانه