ترامونتینا | ست چاقو ( 5 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۵ پارچه )

کد کالا : ۲۴۱۹۹/۰۲۰


محتوا :
۱ . ۲۴۱۲۰/۰۰۴   چاقو پوست کنی   ۱۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۱۲۳/۰۰۶   چاقو آشپزخانه      ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۱۲۵/۰۰۸   چاقو سرآشپز       ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۱۲۷/۰۰۷   چاقو آشپزی      ۱۷٫۵ سانتی متر
۱ . استند

24199020

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    .....
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
ست چاقو ( ۵ پارچه )