ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۴۱۶۰/۰۰۴     ۱۰ سانتی متر


کد کالا : ۲۴۱۶۰/۰۰۶     ۱۵ سانتی متر

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    10-15سانتی متر
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو آشپزخانه