ترامونتینا | ست چاقو ( 7 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۷ پارچه )

کد کالا : ۲۴۰۹۹/۰۱۶


محتوا :
۱ . ۲۴۰۰۰/۰۰۳   چاقو پوست کنی                      ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۰۴/۰۰۵   چاقو استیک                          ۱۲٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۰۶/۰۰۶   چاقو جداکننده گوشت از استخوان   ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۰۹/۰۰۸   چاقو نان                                  ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۰/۰۰۶   چاقو گوشت                              ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۱/۰۰۸   چاقو سرآشپز                            ۲۰ سانتی متر
۱ . استند

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    .....
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
ست چاقو ( ۷ پارچه )