ترامونتینا | ست چاقو ( 3 پارچه)
زبان:     
ست چاقو ( ۳ پارچه)

کد کالا : ۲۴۰۹۹/۰۰۲


محتوا :
۱ . ۲۴۰۱۰/۰۰۴   چاقو گوشت      ۱۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۰/۰۰۶   چاقو گوشت      ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۱/۰۰۸   چاقو سرآشپز    ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    .....
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
ست چاقو ( ۳ پارچه)