ترامونتینا | ست چاقو ( 10 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۱۰ پارچه )

کد کالا : ۲۴۰۹۹/۰۱۱


محتوا :
۱ . ۲۴۰۰۶/۰۰۶   چاقوجداکننده گوشت ازاستخوان   ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۰۹/۰۰۸   چاقو نان                                ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۰/۰۰۶   چاقوگوشت                             ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۰/۰۰۸   چاقوگوشت                             ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۱/۰۰۸   چاقوسرآشپز                           ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۱۵/۰۰۰   چنگال                                          ….
۱ . ۲۴۰۱۷/۰۱۰   چاقوتیزکن                               ۲۵ سانتی متر
۱ . ۲۵۹۲۲/۰۰۸   قیچی                                    ۲۰ سانتی متر
۱ . استند چوبی

  • رنگ:
    .....
  • اندازه:
    .....
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
ست چاقو ( ۱۰ پارچه )