ترامونتینا | چاقو گوشت
زبان:     
چاقو گوشت

کد کالا : ۲۴۰۷۲/۰۰۶          ۱۵ سانتی متر  


کد کالا : ۲۴۰۷۲/۰۰۸          ۲۰ سانتی متر  

  • رنگ:
    استیل
  • اندازه:
    15 - 20 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو گوشت