ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۴۰۴۳/۰۰۸

  • رنگ:
    .....
  • اندازه:
    20 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو آشپزی