ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۴۰۴۲/۰۰۶

  • رنگ:
    .....
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو آشپزخانه