ترامونتینا | چاقو تیزکن Century
زبان:     
چاقو تیزکن Century

کد کالا :۲۴۰۱۷/۱۱۰


دو روش برای تیز کردن :
روش اول : چاقو تیزکن را به شکل عمودی رو به پایین در مقابل بدن خود
نگه دارید و سپس چاقو را با زاویه  °۲۰ رو به پایین در امتداد
چاقو تیز کن بصورت متناوب به حرکت دربیاورید.
24641
روش دوم : چاقو تیزکن را به شکل عمودی رو به بالا در مقابل بدن خود
نگه دارید و سپس چاقو را با زاویه  °۲۰ رو به بالا در امتداد چاقو تیز کن بصورت متناوب به حرکت دربیاورید.
24642

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    25 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو تیزکن Century