ترامونتینا | چاقو جدا کننده گوشت از استخوان
زبان:     
چاقو جدا کننده گوشت از استخوان

کد کالا : ۲۴۰۰۶/۱۰۶

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو جدا کننده گوشت از استخوان