ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۴۰۰۷/۱۰۶          ۱۵ سانتی متر  


کد کالا : ۲۴۰۰۷/۱۰۷       ۱۷٫۵ سانتی متر  


کد کالا : ۲۴۰۰۷/۱۰۸          ۲۰ سانتی متر  

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    15 - 17.5 - 20 سانتی متر
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو آشپزخانه