ترامونتینا | ست چاقو (4 پارچه)
زبان:     
ست چاقو (۴ پارچه)

کد کالا :۲۳۸۹۹/۰۵۳


محتوا :
۱ . ۲۳۸۵۰/۰۰۳   چاقو پوست کنی     ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۸۵۴/۰۰۵   چاقو استیک         ۱۲٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۸۵۶/۰۰۶   چاقو قصابی            ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۶۸۱/۰۰۷   چاقو آشپزی         ۱۷٫۵ سانتی متر

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    .....
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
ست چاقو (۴ پارچه)