ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۳۸۶۸/۰۰۷

کد کالا : ۲۳۸۶۸/۱۰۷

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    17.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    23 شهر 1393
چاقو آشپزی