ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۳۸۶۱/۰۰۶     ۱۵    سانتی متر


کد کالا : ۲۳۸۶۱/۰۰۷     ۱۷٫۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۳۸۶۱/۰۰۸     ۲۰    سانتی متر


کد کالا : ۲۳۸۶۱/۱۰۶     ۱۵    سانتی متر


کد کالا : ۲۳۸۶۱/۱۰۷     ۱۷٫۵ سانتی متر


کد کالا : ۲۳۸۶۱/۱۰۸     ۲۰    سانتی متر

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    23 شهر 1393
چاقو آشپزی