ترامونتینا | چاقو گوشت
زبان:     
چاقو گوشت

کد کالا : ۲۳۸۶۰/۰۰۶

کد کالا : ۲۳۸۶۰/۱۰۶

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    23 شهر 1393
چاقو گوشت