ترامونتینا | چاقو گوجه فرنگی
زبان:     
چاقو گوجه فرنگی

کد کالا : ۲۳۰۱۱/۰۰۶

  • رنگ:
    .....
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
چاقو گوجه فرنگی