ترامونتینا | کفگیر برگردان
زبان:     
کفگیر برگردان

کد کالا : ۲۱۱۶۸/۱۷۵     قهوه ای روشن


کد کالا : ۲۱۱۶۸/۱۹۵     قهوه ای تیره

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    17 تیر 1393
کفگیر برگردان