ترامونتینا | چاقو جداکننده گوشت از استخوان
زبان:     
چاقو جداکننده گوشت از استخوان

کد کالا : ۲۱۵۰۶/۰۹۶

  • رنگ:
    .....
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو جداکننده گوشت از استخوان