ترامونتینا | ست چاقو ( 7 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۷ پارچه )

کد کالا : ۲۱۳۹۹/۴۵۴


محتوا :
۱ . ۲۱۳۵۱/۰۴۳   چاقو پوست کنی   ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۵۴/۰۴۵   چاقو استیک       ۱۲٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۵۹/۰۴۸   چاقو نان               ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۶۰/۰۴۶   چاقو آشپزخانه       ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۶۱/۰۴۸   چاقو آشپزی          ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۶۷/۰۴۸   چاقو تیزکن            ۲۰ سانتی متر
۱ . استند

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    .....
  • تاریخ:
    08 تیر 1393
ست چاقو ( ۷ پارچه )