ترامونتینا | کفگیر برگردان
زبان:     
کفگیر برگردان

کد کالا : ۲۱۱۶۵/۱۷۴     قهوه ای روشن


کد کالا : ۲۱۱۶۵/۱۹۴     قهوه ای تیره

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    10 سانتی متر
  • تاریخ:
    17 تیر 1393
کفگیر برگردان