ترامونتینا | چاقو پوست کنی
زبان:     
چاقو پوست کنی

کد کالا : ۲۱۱۱۸/۰۷۳

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    7.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    09 تیر 1393
چاقو پوست کنی