ترامونتینا | چاقو گوشت
زبان:     
چاقو گوشت

کد کالا : ۲۴۴۷۴/۱۸۶

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    16 ارد 1394
چاقو گوشت