ترامونتینا | چاقو گوجه فرنگی
زبان:     
چاقو گوجه فرنگی

کد کالا : ۲۳۰۸۸/۱۸۵

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    16 اسف 1393
چاقو گوجه فرنگی