ترامونتینا | چاقو پوست کنی
زبان:     
چاقو پوست کنی

کد کالا : ۲۳۸۲۰/۰۷۳

  • رنگ:
    قرمز
  • اندازه:
    7.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    10 ارد 1394
چاقو پوست کنی