ترامونتینا | چاقو پوست کنی
زبان:     
چاقو پوست کنی

کد کالا : ۲۴۰۷۰/۰۰۳

  • رنگ:
    استیل
  • اندازه:
    7.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 ارد 1394
چاقو پوست کنی