ترامونتینا | چاقو پنیر
زبان:     
چاقو پنیر

کد کالا : ۲۳۰۸۹/۱۸۶

  • رنگ:
    سفید
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    16 اسف 1393
چاقو پنیر