ترامونتینا | چاقو نان
زبان:     
چاقو نان

کد کالا : ۲۳۰۳۲/۱۴۸

  • رنگ:
    نارنجی
  • اندازه:
    20 سانتی متر
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
چاقو نان