ترامونتینا | چاقو نان
زبان:     
چاقو نان

کد کالا : ۲۴۰۸۳/۰۰۸

  • رنگ:
  • اندازه:
    20 سانتی متر
  • تاریخ:
    24 ارد 1394
چاقو نان