ترامونتینا | چاقو قصابی
زبان:     
چاقو قصابی

کد کالا : ۲۱۱۳۹/۰۷۶

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    13 ارد 1394
چاقو قصابی