ترامونتینا | چاقو فیله با تیغه انعطاف پذیر
زبان:     
چاقو فیله با تیغه انعطاف پذیر

کد کالا : ۲۴۰۲۳/۱۰۶

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    05 ارد 1394
چاقو فیله با تیغه انعطاف پذیر