ترامونتینا | چاقو سوشی و ساشیمی
زبان:     
چاقو سوشی و ساشیمی

کد کالا : ۲۴۰۱۸/۱۰۹

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    22.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    05 ارد 1394
چاقو سوشی و ساشیمی