ترامونتینا | چاقو سبزی خرد کن
زبان:     
چاقو سبزی خرد کن

کد کالا : ۲۱۱۴۷/۱۹۰

  • رنگ:
    قهوه ای تیره
  • اندازه:
  • تاریخ:
    13 ارد 1394
چاقو سبزی خرد کن