ترامونتینا | چاقو استیک
زبان:     
چاقو استیک

کد کالا : ۲۳۸۵۴/۰۰۵

کد کالا : ۲۳۸۹۹/۰۶۸

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    23 ارد 1394
چاقو استیک