ترامونتینا | چاقو استیک
زبان:     
چاقو استیک

کد کالا : ۲۳۸۲۲/۰۷۵

  • رنگ:
    قرمز
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    10 ارد 1394
چاقو استیک