ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۳۰۳۹/۱۳۷

  • رنگ:
    صورتی
  • اندازه:
    17.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
چاقو آشپزی