ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۳۸۲۶/۰۷۷

  • رنگ:
    قرمز
  • اندازه:
    17.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    10 ارد 1394
چاقو آشپزی