ترامونتینا | چاقو آشپزی
زبان:     
چاقو آشپزی

کد کالا : ۲۴۰۲۰/۱۰۵          ۱۲٫۵ سانتی متر  


کد کالا : ۲۴۰۲۰/۱۰۷          ۱۷٫۵ سانتی متر  

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    12.5 - 17.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    05 ارد 1394
چاقو آشپزی