ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۳۰۳۳/۱۵۶

  • رنگ:
    زرد
  • اندازه:
    15 سانتی متر
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
چاقو آشپزخانه