ترامونتینا | چاقو آشپزخانه
زبان:     
چاقو آشپزخانه

کد کالا : ۲۳۰۳۱/۱۹۵

  • رنگ:
    بنفش
  • اندازه:
    12.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
چاقو آشپزخانه