ترامونتینا | سینی گرد
زبان:     
سینی گرد

کد کالا : ۶۱۴۱۳/۳۰۰      ∅ ۳۰٫۲ سانتی متر


کد کالا : ۶۱۴۱۳/۳۵۰      ∅ ۳۵٫۲ سانتی متر


کد کالا : ۶۱۴۱۳/۴۰۰      ∅    ۴۰ سانتی متر


کد کالا : ۶۱۴۱۳/۴۵۰      ∅    ۴۵ سانتی متر


* ساخته شده از استنلس استیل
* بسیار بهداشتی و با دوام
* قابل شستشو در ماشین ظرفشوی

  • رنگ:
    استیل براق
  • اندازه:
    ∅45-40-35.2-30.2
  • تاریخ:
    31 تیر 1394
سینی گرد