ترامونتینا | سیخ کباب 6 پارچه
زبان:     
سیخ کباب ۶ پارچه

کد کالا : ۲۶۴۹۹/۰۰۵    ۴۰  سانتی متر


کد کالا : ۲۶۴۹۹/۰۰۶    ۵۰  سانتی متر


ساخته شده از استنلس استیل

  • رنگ:
    ...
  • اندازه:
    40 - 50 سانتی متر
  • تاریخ:
    20 تیر 1394
سیخ کباب ۶ پارچه