ترامونتینا | ست چاقو (6 پارچه)
زبان:     
ست چاقو (۶ پارچه)

کد کالا : ۲۳۰۹۹/۹۳۲


محتوا :
۱ . ۲۳۰۲۹/۰۱۳   چاقو پوست کنی   ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۱/۰۹۵   چاقو آشپزخانه    ۱۲٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۲/۰۴۸   چاقو نان               ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۳/۰۵۶   چاقو آشپزخانه       ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۴/۰۷۸   چاقو گوشت          ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۹/۰۳۷   چاقو آشپزی       ۱۷٫۵ سانتی متر

  • رنگ:
    ....
  • اندازه:
    ....
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
ست چاقو (۶ پارچه)