ترامونتینا | ست چاقو ( 6 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۶ پارچه )

کد کالا :۲۱۱۹۹/۷۸۳


محتوا :
۱ . ۲۱۱۲۱/۰۷۳   چاقو پوست کنی     ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۱۲۲/۰۷۵   چاقو استیک         ۱۲٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۱۲۶/۰۷۷   چاقو آشپزی         ۱۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۱۳۱/۰۷۷   چاقو آشپزی         ۱۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۱۳۹/۰۷۶   چاقو قصابی            ۱۵ سانتی متر
۱ . استند چوبی

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    ....
  • تاریخ:
    09 خرداد 1394
ست چاقو ( ۶ پارچه )