ترامونتینا | ست چاقو ( 5 پارچه)
زبان:     
ست چاقو ( ۵ پارچه)

کد کالا : ۲۴۰۹۹/۰۸۰


محتوا :
۱ . ۲۴۰۸۰/۰۰۳   چاقو پوست کنی   ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۸۱/۰۰۵   چاقو آشپزخانه    ۱۲٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۸۲/۰۰۶   چاقو آشپزی          ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۸۲/۰۰۸   چاقو آشپزی          ۲۰ سانتی متر
۱ . ۲۴۰۸۳/۰۰۸   چاقو نان               ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
    ....
  • اندازه:
    ....
  • تاریخ:
    24 ارد 1394
ست چاقو ( ۵ پارچه)