ترامونتینا | ست چاقو (3 پارچه)
زبان:     
ست چاقو (۳ پارچه)

کد کالا : ۲۳۰۹۹/۹۳۱


محتوا :
۱ . ۲۳۰۲۹/۰۱۳   چاقو پوست کنی   ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۳/۰۵۶   چاقو آشپزخانه       ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۴/۰۷۸   چاقو گوشت          ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
    ....
  • اندازه:
    ....
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
ست چاقو (۳ پارچه)