ترامونتینا | ست چاقو (2 پارچه)
زبان:     
ست چاقو (۲ پارچه)

کد کالا : ۲۳۰۹۹/۹۳۰


محتوا :
۱ . ۲۳۰۲۹/۰۱۳   چاقو پوست کنی   ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۳۰۳۴/۰۷۸   چاقو گوشت          ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
    ...
  • اندازه:
    ....
  • تاریخ:
    11 خرداد 1394
ست چاقو (۲ پارچه)